Susanna

Olen 39-vuotias perheenäiti Oulun Metsokankaalta. Minulle tärkeitä teemoja ovat:

  • Hyvinvoinnin edistäminen: toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut,
    kotihoito, omaishoito, perhehoito, ennaltaehkäisevä työ, lastensuojelu, liikuntamahdollisuudet, hyvinvointierojen kaventaminen, palveluiden saumattomuus ja integraatio
  • Syrjäytymisen ehkäisy ja yksinäisyyden vähentäminen kaikissa ikäluokissa
  • Koulukiusaamisen vähentäminen
  • Pohjois-Suomen elinvoiman lisääminen mm. yrittäjyyttä, matkailua ja kansainvälisyyttä edistämällä
  • Ihmisten aidon kuulluksi tulemisen lisääminen, joka on edellytys vaikuttavien päätösten aikaansaamiseksi

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja terveystieteiden opettaja. Työskentelen Oulun kaupungin lastensuojelun päivystysperhehoitajana, eli hoidan ja kuntoutan lastensuojelun kotiini sijoittamia lapsia ja nuoria. Tähän mennessä perheeseemme on sijoitettu lähes 50 lasta. Olen työskennellyt sairaanhoitajana niin ulkomailla, kuin Suomessakin. Lisäksi olen työskennellyt opetus-, koulutus-, ja projektinjohtotehtävissä.

Toimin aktiivisesti eri luottamustehtävissä ja yhdistyksissä.
Olen Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan varsinainen jäsen, kaupunginvaltuuston varajäsen, PPSHP:n hallituksen varajäsen, Oulun Seudun Perhehoitajat ry:n hallituksen sihteeri sekä Keskustapuolueen Oulun alueen hyvinvointityöryhmän puheenjohtaja.