Hyvät liikenneyhteydet ovat turvallisuuskysymys

loka 7, 2022

Valtatie 4, toisin sanoen Nelostie, on koko Suomen halki, Helsingistä Utsjoelle johtava valtatie. Tie on yksi tärkeimmistä logistisista yhteyksistä Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Nelostietä käytetään mm. tavarakuljetuksiin, elintarvikekuljetuksiin, puutavarakuljetuksiin, työmatkoihin ja matkailuun. Nelostietä käytetään myös vientikuljetusten saattamiseksi satamien kautta maailmalle. Nelostie on merkityksellinen koko pohjoisen Suomen kilpailukyvylle. Oulu-Kemin välinen nelostien parannus valmistui juuri oikeaan aikaan.

Näinä epävarmoina aikoina meidän on otettava entistä vahvemmin huomioon turvallisuus ja huoltovarmuus. Elintarvikkeita, polttoaineita ja lääkkeitä on pystyttävä kuljettamaan jatkossakin koko Suomen alueelle, puhumattakaan mahdollisesta tarpeesta puolustusvoimien kaluston tai isojen ihmismassojen siirtämisestä.

Elintarvikkeita, polttoaineita ja lääkkeitä on pystyttävä kuljettamaan jatkossakin koko Suomen alueelle, puhumattakaan mahdollisesta tarpeesta puolustusvoimien kaluston tai isojen ihmismassojen siirtämisestä.

Itämeren tilanteen eskaloiduttua Suomen on, talouden turvaamiseksi, varmistettava toinen kansainvälinen vientireitti Etelä-Suomesta Oulun kautta Norjanmerelle ja sieltä laivaliikenteen avulla Atlantin kautta ulkomaille asti.

Pohjoisen tie- ja laivaliikenteen lisäksi on kriittistä viedä Liminka-Oulu-kaksoisjunaraiteen ratasuunnittelu ja hankkeen toteutus maaliin mahdollisimman nopeasti, jota junaliikenne Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä olisi mahdollisimman sujuvaa ja nopeaa.

Pohjois-Ruotsissa tehdään parhaillaan mittavia uudistuksia raideliikenteeseen ja meidän tulisi seurata perässä. Junayhteys Oulusta Haaparannan kautta Eurooppaan on sekä vienti- että turvallisuuskysymys.

Lisäksi suoria kansainvälisiä lentoja Oulusta ja Ouluun tulee pyrkiä lisäämään. Oulu voi olla Suomen lentoliikenteen toinen hub, eli keskuskenttä. Sitä puoltavat jo pohjoiseen ulkomailta vahvasti lisääntyneet matkustusvirratkin.

Suomen talous, sekä henkilö- ja materiaalikuljetukset on turvattava toimivilla logistisilla yhteyksillä ja niin huoltovarmuus, kuin turvallisuus taattava nyt ja tulevaisuudessa.