Lasten ja nuorten palvelut vahvistuvat Pohteen aluella

loka 21, 2022

Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat päätökset ovat Oulun ja koko Pohjois-Pohjanmaan kehityksen ja tulevaisuuden kannalta kaikkein kestävimpiä tulevaisuusinvestointeja mitä osaltamme voimme tehdä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohde, otti maanantaina 17.10. hyväksytyssä järjestämissuunnitelmassa merkittäviä askelia lasten, nuorten ja perheiden saamien palveluiden ja tuen parantamiseksi.

Jatkossa Pohde kokoaa yhteen kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut luomalla perhekeskus-toimintamallin, jossa on yhteneväinen palveluohjaus ja asiakkaiden omatyöntekijät.

Tärkeimpänä käytännön muutoksena tämä näkyy ihmisille palveluiden yhdenmukaistumisella koko maakunnan alueella. Ihmisten välinen tasa-arvoisuus lisääntyy.

Tärkeimpänä käytännön muutoksena tämä näkyy ihmisille palveluiden yhdenmukaistumisella koko maakunnan alueella. Ihmisten välinen tasa-arvoisuus lisääntyy.

Uudistus helpottaa tilannetta, jossa huoli lapsen tai nuoren hyvinvoinnista herää, koska yksi ja sama hyvinvointialue on vastuussa. Vastuun ”pompottelu” ei ole enää mahdollista.

Jatkossa nuoret otetaan mukaan kehittämistyöhön ja yhteistyötä tehdään tiiviimmin myös mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuspalveluiden kanssa, joka mahdollistaa paremman ennaltaehkäisevän tuen.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta tullaan parantamaan ja niitä tarjotaan suoraan arjen ympäristöihin, kuten kotiin tai kouluun. Palveluita tullaan järjestämään myös digitaalisina ja sote-keskuksissa.

Lapsiperheiden kotipalvelua, omaishoitoa ja perhehoitoa tullaan kehittämään ja vahvistamaan entisestään.

Lasten ja nuorten osalta erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnassa oleviin toimintoihin, kuten monialaiseen nuorisotyöhön, harrastusmahdollisuuksiin, koulutukseen ja yleiseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen esimerkiksi lapsille ja nuorille kohdistettujen tapahtumien lisäämisellä.

Keskustalaisille koko sote-uudistuksen ytimessä on ollut tavoite siirtää palveluiden painopiste takaisin ihmisten arjen jaksamista tukeviin peruspalveluihin.

Erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta tässä tavoitteessa on nyt otettu ensimmäiset askeleet kohti käytäntöä ja tavoitteiden toteutumista.

Susanna Kisner ja Lauri Nikula
Aluevaltuutetut (kesk.)